Category: еда

Category was added automatically. Read all entries about "еда".

БЪЛГАРСКОТО МОНАШЕСТВО (IX-XIV В.)

Бистра Николова
Монашество, манастири и манастирски живот в средновековна България, том 1 и 2
Издателство: Алфаграф
ISBN: 9789549261752
първо издание, 2010 год.
меки корици, 826 стр.
Цена: 27,00 лв

Доц. д-р Бистра Николова е специалист в областта на църковната и културна история на Средновековието. Автор е на три монографии посветени на различни аспекти на църковната история на Средновековна България („Устройство и управление на българската православна църква —ІХ-ХІV в." С, 1997, „Неравният път на признанието." С, 2002, „Православните църкви през българското Средновековие- ІХ-ХІV в." С, 2002") и на над 60 студии и статии посветени на културната и църковна средновековна история. Преподавател по Църковна история във Висшия богословски евангелски институт-София, била е лектор в НБУ и Югозападен Университет „Неофит Рилски" по История на средновековна България и Византийска култура.

Настоящата книга „Монашество, манастири и манастирски живот в средновековна България" е част от поредицата нейни изследвания посветени на българската църковна история в аспекта на средновековното монашество и манастири. С него тя завършва цикъл от изследвания насочени към основните, базови явления, събития и процеси проявили се в историята на Българската православна църква през Средновековието, разгледани включително и във връзка с развитието на този институт в рамките на Източното православно вероизповедание и неговите прояви и институции във Византия и Сърбия. Монографията обхваща периода ІХ-ХІV в. като проследява развитието на мрежата от манастири на територията на България, в столиците на царството и в провинцията и разкрива многообразните форми и начини на организация на манастирския живот. Историята на монашеския институт е разгледана през призмата на различните му проявления от зараждането и чрез етапите през които минава изграждането му, върху принципите на монашеско съжителство, в рамките на източноправославната духовна общност. Изследването почива върху многообразни по вид и естество източници, което позволява да се погледне на живота в средновековния български манастир и този на неговия монах критично и от различни гледни точки.