Category: общество

Category was added automatically. Read all entries about "общество".

СЪБРАНИ СТАТИИ НА СИВРИЕВ

Сава Сивриев
ЕКЗЕГЕЗИ - Из историята на българската литература
Издателство: Карина М
ISBN: 9789541808139
първо издание, 2012 год.
меки корици, 328 стр.
Цена: 11,00 лв

СЪДЪРЖАНИЕ

Ораторското умение във Венецианската реч на св. Кирил Славянобългарски
Откритието на преподобни Паисий Хилендарски
Атанасий Нескович и неговата „История славеноболгарског народа“
Българските мъченици от края на XVIII – началото на XIX век
„О истине“ на св. Софроний Епископ Врачански
Анекдотът в „Митология Синтипа Философа“ на св. Софроний Епископ Врачански
Парите и богатството в „Житие и страдания…“ на св. Софроний Епископ Врачански
„Стихове пиитически“ на Никифор и Иеротей
„Стiхи надгробнiи...“ на Неофит Рилски
За 1-6 глава от Книга Битие в „Краткая священная история и священный катихизис“ на Архимандрит Неофит Хилендарски (Бозвели)
Ханаанската земя в „Краткая священная история и священный катихизис“ на Архимандрит Неофит Хилендарски Бозвели)
„Житие светаго Алексия человека божия“ на Константин Огнянович в някои текстове на Петко Р. Славейков
Псалом 136-и в „Не пей ми се“ на Петко Р. Славейков
Функциите на една романова структура в „Нещастна фамилия“ на Васил Друмев
Вътрешната украса на хъшовските кръчми във Влашко
Чудесното раждане на Чардафона – фреска от Захари Стоянов
Метафори от християнството в „Епопея на забравените“ на Иван Вазов
За християнството, за културата и за лириката
Литературният канон на Възраждането
„Българска христоматия“ на Иван Вазов и Константин Величков и представата за τέχνη в литературната ситуация след Възраждането
Творецът и творчеството в лириката на Иван Вазов
„Ековете“ на Иван Вазов
„Моите песни“ на Иван Вазов
Българските идеологии в края на ХІХ – началото на ХХ век .
Стоян Михайловски и българската преса
Пътува ли Бай Ганьо в Европа?
Метаморфозите на сюжета в разказите на Елин Пелин
Псалом 142-ри в „Под манастирската лоза“ на Елин Пелин
Иван Шишманов и д-р Кръстьо Кръстев за тенденциозното
изкуство
Иван Вазов, Стоян Михайловски и Пенчо Славейков – щрихи към историята на българския индивидуализъм
Скиталецът и времето
Кирил Христов или Пейо Яворов – към историята на един литературен спор
Д-р Кръстьо Кръстев за Пенчо Славейков (Из историята на канонизацията на поета)
Младият Пейо Яворов, четен от д-р Кръстьо Кръстев
Д-р Кръстьо Кръстев за канонизацията на Пейо Яворов
Д-р Кръстьо Кръстев за религията
Модерното повествование в идилиите на Петко Тодоров
Керванджията в „Несретник“ на Петко Тодоров
„Чудак“ на Пейо Яворов
Сънищата, безсъниците или симетрия на аксиологията
„Подир сенките на облаците“ на Пейо Яворов
Тегобата на поезията
Лириката на Йордан Йовков в списание „Художник“
„Френският символизъм“ на Емануил Попдимитров
Eпитетът в „Птици в нощта“ на Николай Лилиев
Психологическият паралелизъм в лириката на Атанас Далчев
Антиномиите в лириката на Атанас Далчев
Бележки за стилистиката на поетическата реч

ГРЪЦКИТЕ ЗВЕРСТВА НАД ПОРОБЕНИТЕ БЪЛГАРИ

Цочо Билярски
Гръцките жестокости и варваризми над българите (1912-1923)
С., Анико, 2012, 846 с.
ISBN: 9789548247207
Цена: 25,00 лв

Още от най-древни времена гърците високомерно и презрително са наричали другите племена диви варвари! Даже за прочутия Демостен древна Македония е била варварска държава, а нейният цар Филип II. Македонски - варварин и негодник, който произхождал от страна, от която не могло да се купи дори и един свестен роб!

Дълги години търсих някакво обяснение на тази гръко-византийска наглост и надменност, докато варваризмът на гърците над мирните българи по време на Междусъюзническата врйна ми отвори очите и тогава окончателно се убедих, че гърците са наричали другите народи варвари, само и само за да прикрият собствения си варваризъм!

Категорични и многобройни доказателства за това ще намерите в настоящата книга! От книгата ще узнаете за ограбването, разрушаването и изгарянето на безброй български градове и села през Междусъюзническата война от редовни и нередовни гръцки военни формирования! И то само защото били български! Ще се запознаете със стотици оригинални документи, снимки и разкази, в които много подробно са описани гръцките жестокости и варваризъм спрямо българското население! Ще прочетете и писмените хвалби на гръцките войници как са избивали пленниците, как са им вадели очите, как с артилерията са взривявали бежанските кервани с жени, деца и старци! В книгата ще узнаете и за ужасната трагедия на българските пленници, а от разказа на Владимир Сис - и за ония български войници, заточени на остров Трикери, от които в резултат на гръцките жестокости и варваризъм е оцелял само един от всеки десет! Безкрайни мъки, потоци от българска кръв, реки от български сълзи, тътени от детски и женски плач се изливат документите и показват пределно ясно гръцкото дивачество и животински варваризъм спрямо българския род! Показваме тези ужасии, защото истината трябва да се знае и щото гръцката държава продължава и днес антибългарската си политика и дейност спрямо поробените българи там, за които днес е смъртна опасност да се нарекат българи! И защото, за голямо съжаление, днес българите в Гърция са тотално забравени и изоставени от българските управници на произвола нa съдбата, както са изоставени и забравени и поробените българи в Румъния, Сърбия и БЮР Македония!

БЪЛГАРСКАТА СМЪРТ

Studia Mediaevalia Slavica et Byzantina 1: Смъртта и погребението в юдео-християнската традиция
Съставители: Регина Койчева, Анисава Милтенова
Издателство: Боян Пенев
ISBN: 13144170
първо издание, 2012 год.
меки корици, 268 стр.
Цена: 10,00 лв

СЪДЪРЖАНИЕ
Уводни думи
I. СМЪРТТА И ПОГРЕБЕНИЕТО В ЮДЕО-ХРИСТИЯНСКАТА ТРАДИЦИЯ
Прот. Николай Шиваров. Библейските плачевни песни в техния древен близкоизточен контекст
Стефан Смядовски. Помненето за Смъртта и молитвата
Донка Петканова. Погребални обичаи и погребални текстове според книжовни извори
Пиринка Пенкова. Монотематичната проводъница и Погребалният чин в южнославянските ръкописи от XIV век
Елена Велковска, Климентина Иванова. Чин на монашеско погребение в български требник от началото на XIV в. и гръцките паралели към неговите канони
Стефано Паренти. Тропарите-евлогитарии за покойници
Регина Койчева. Неизвестные фрагменти акростиха древнеболгарского погребального канона шестого гласа
Роман Н. Кривко. Канон Успению Богородици
II. СЛАВЯНСКИЯТ ТРЕБНИК
Свящ. Михаил С. Желтов. Последование заупокойной панихиди в древнерусских Служебниках XIV века
Мария Йовчева. Още веднъж за химнографските текстове в Синайския евхологий
III. АЗБУКА И УСТАВ - ОСНОВИ НА СРЕДНОВЕКОВНАТА СЛАВЯНСКА КНИЖОВНОСТ
Йоанис Тарнанидис. Асоциативни идеи относно триезичния (гръцко-латинско-славянски) Абецедар на монах Димитър
lias G. Evangelou. The Neo-Sabaitic Rite and Its Establishement in the South Slavic World in the 14th Century
Списък на съкращенията

СБОРНИК ЗА МАГДАЛЕНА СТАНЧЕВА

Културното наследство в съвременния град. Юбилеен сборник, посветен на 85-годишнината на ст.н.с. Магдалина Станчева
Издателство: Нов български университет
ISBN: 9789545356452
първо издание, 2011 год.
меки корици, 344 стр.
Цена: 18,00 лв

"Културното наследство в съвременния град" е юбилеен сборник с материали от научната конференция, посветена на 85-годишния юбилей на ст.н.с. Магдалина Станчева. Проблематиката на статиите в сборника е свързана с изключително актуалните проблеми за културно-историческото наследство, поставяни все по-настоятелно не само от археолози, историци, но и от архитекти, изкуствоведи и цялата наша научна общественост, за да може наистина да се опази за поколенията това, което времето е съхранило през вековете.

Магдалина Станчева е един от най-известните български археолози, посветила целия си живот, отдала своите творчески сили и вълнения за разкриването, опазването и съхраняването на културно-историческото наследство не само на София, но и на много други градове в страната. Нейният принос на учен археолог е не само в разкриването, но и в опазването и спасяването на законови културно-исторически паметници, като например ротондата "Св. Георги", църквата "Св. София" и др. По нейно предложение българските паметници са включени в листата на ЮНЕСКО за опазване на паметниците на световното културно-историческо наследство.

Автори в сборника са известни български учени - историци, археолози и изкуствоведи от Нов Български университет, СУ "Св. Кл. Охридски", институти на БАН и музеи от цялата страна.

СЪДЪРЖАНИЕ

Богдан Богданов - Вместо предговор / Приветствени думи
Мария Чичикова - За творческия път на Магдалина Станчева
Надежда Александрова - „София от древността до нови времена" (Книгата - музей на София)
Бибилиография на трудовете на ст.н.с. Магдалина Станчева
(Йоана Андреева)
Тома Томов - Как се отнасяме към старините?
Петър Балабанов - Закон, общество, паметници
Татяна Янакиева - Културно-исторически места на паметта - библиотеки, архиви, музеи: полета на интегративни взаимодействия в съвременното информационно общество
Андриана Нейкова - Градските архиви в средновековна Европа
Ирина Генова - Първите истории на модерното изкуство в България:
,JIemdecem години българско изкуство" от Андрей Протич и
Новата българска живопис" от Никола Мавродинов
Наталия Христова - Топоси на бохемския дух в София: кафене „Бамбука"
Петър Кърджилов - „Славянска беседа" - първият киносалон в София
Доника Георгиева - Културните маршрути в историческия град.
Същност и видове
Евгения Иванова, Велчо Кръстев - Мястото на ромската материална култура в градска среда като автентично историческо свидетелство
Мария Костова - Примери за отношение към културното наследство на градовете у антични автори
Лиляна Симеонова - Класическото изкуство на Константинопол и неговият живот в съзнанието на градското население (IV-XVII в.). Няколко примера
Гаврил Лазов - Две раннохристиянски гробници от западния некропол на Сердика в лапидариума на НИМ
Зарко Ждраков - Няколко бележки върху Боянския поменик
Ани Данчева-Василева - По-важните християнски култови топоси в средновековния Пловдив (Филипопол) и съдбата им в съвременността
Цветана Чолова - Църковните отци от Сердикийския събор в културната памет на българите
Илия Илиев - Книжовното наследство на Охридската архиепископия през първите два века от нейното съществуване
Бистра Николова - Седем мелнишки манастира в светлината на писмените и веществените източници (в динамиката на византийския север и българския юг)
Петър Николов-Зиков - Княз Фружин и неговите наследници в историята на Унгария и България (XV-XVI в.)
Николай Сираков - Една вероятна култова фигура
За авторите


ЕЛЕНЪТ В АГИОГРАФИЯТА

Йосиф Мороз
Вълшебният елен и светиите
Издателство: Световит
ISBN: 9549761770
първо издание, 2010 год.
меки корици, 292 стр.
Цена: 10,00 лв

Еленът в митологията на много народи по света притежава удивително многозначна, многофункционала и богата символика. Трудно е даже да се опишат само най-значителните прояви на елена в неговото взаимодействие с човека, другите животни и природата. Ето защо, за да се изясни изследването на крайно сложната по многообразието си функция на образа на елена, в предлагания труд се поставя акцент преди всичко на неговото митологично значение в различни традиции. Това се има предвид при отчитането на биологичните особености, обезпечаващи на този вид особено положение сред копитните животни. Преди всичко става дума за такъв ярък признак на елена като неговите рога, възприемани от древните като символ на слънцето, луната, световното дърво, съответно и като апотеоз на растителната сила на природата, предполагаща приспособяемост към средата за обитаване, към нейното активно усвояване, а така също скорост, бързина и социална йерархия. Оттук получават обяснения и символични значения, свързани в различните митопоетични традиции за елените (лосове, изюбри, марали, антилопи, газели и т.н.). Но особено показателни са примерите, съставящи корпуса на най-тесните паралели към мотива за метаморфозите на елена, когато най-разнообразните негови превъплъщения се свързват, като - започне от духовете на природата до Върховного божество. Чрез него и с цялата схема на взаимоотношения елена в различните му антропоморфни или зооморфни прояви с човека и природата.


БЪЛГАРСКИ БЛАГОСЛОВИИ И КЛЕТВИ

Лилия Крумова-Цветкова
Български благословии, пожелания и клетви – част от националната самобитност и културно наследство
Издателство: ЕМАС
ISBN: 9789543571994
първо издание, 2010 год.
твърди корици, 448 стр.
Цена: 25,00 лв

Книгата е посветена на благословиите, пожеланията и клетвите от традиционната българска култура. Основната част от материала, включен и подложен на анализ в изданието, е ексцерпиран от сборници с народни умотворения от края на XIX век.

В първата част, чрез комплексното използване на подходи и методи на нови направления в лингвистиката - лингвокултурологията, етнолингвистиката, когнитивистиката и прагматиката, се изследват семантичните, формално-структурните и прагматичните особености на тези словесни произведения. Представя се тяхното лексикално богатство и богата образност.
Благословиите, пожеланията и клетвите са извор и на културна информация. В тях се оглеждат различни пластове от народната култура на българите - от митологичните и традиционно-народните до православно-християнските. Ето защо една от задачите на анализа им е да се разкрият съдържащите се в тях етноспецифични културни факти, които представят картината на света на българина през вековете.

Втората част представлява Речник на благословиите, пожеланията и клетвите, който включва 883 благословии и пожелания и 2529 клетви.

Книгата би могла да бъде полезна на изследователи, студенти, ученици и на всички, които се интересуват от богатството на българския език, традиция и култура.


ПРОПОВЕД ЗА ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО

На 21 ноември е един от големите празници през есента - Въведение Богородично, който у нас се празнува и като празник на християнското семейство и младеж. На св. литургия се чете откъс от Евангелието на Лука, 11 глава. По време на проповед на Спасителя една жена от народа толкова се развълнува, че възкликва: "Блажена е утробата, която те е носила, и гърдите, от които си сукал" (11:27). Тази анонимна жена прославя не само Христос, но и Божията Майка, като възвеличава нейния подвиг да роди Божия Син.

Чрез св. Богородица Бог оказва това благодеяние на цялото човечество. Като отговаря на думите на жената, Христос разкрива, че благодарение на Неговата пречиста Майка блаженството на единението с Бога е достъпно за всички християни. Как се постига това блаженство? Иисус казва, че блажени са и тия, които слушат словото Божие и го пазят (11:28). Към известните блаженства от Нагорната проповед (Мат. 5:3-11) Той добавя още едно.

За да изпълним заповедта и да постигнем съкровеното блаженство, обещано от Бога, трябва да се научим не само да чуваме Словото Божие, но и да го слушаме. Това означава да го възприемаме слухово, разбираме и усвояваме, а не само да го пропускаме от едното ухо през другото. Чуването без слушане и оделотворяване в най-добрия случай е губене на време, а в най-лошия случай е грях. Затова св. апостол Павел обяснява в посланието си до римляните: "Вярата иде от слушане, а слушането - от слово[то] Божие" (10:17). Тези думи обосновават изричната нужда от мисионерска дейност на Църквата.

Църковнослужителите имат задължението да проповядват интелигентно, пламенно и увлекателно, за да събудят православната вяра сред българите, от които немалко са жертви на атеистичната и сектантската пропаганда. Но още по-важно задължение имат хората, на които ние сме гласували доверие, избрали сме ги в органите на властта и им плащаме отлични заплати от нашите данъци. Управляващите трябва да създадат условия за проповед на християнските и патриотичните ценности. Те трябва да поддържат църквата, от която зависи духовната обнова на българския народ и да възстановят изучаването на вероучение в нашите училища. Без морални ориентири, без възпитанието на рухналите в последните години семейства мнозина от българските младежи са застрашени да изпаднат в пропастта на наркотиците, разврата и престъпността. Тази тенденция трябва да се промени колкото е възможно по-скоро, защото заплашва с гибел България. А може би именно провалът на нашата страна е целта на тези, които не съдействат с нищо на мисията на Православието.


НОВО ЗА ВМРО

Цочо Билярски
Тайните на ВМРО. Легенди и сензационни разкрития от нейните водачи
Издателство: Анико
ISBN: 9789548247146
първо издание, 2010 год.
твърди корици, 988 стр.
Цена: 30,00 лв

През втората половина на XIX и началото на XX в. националноосвободителните борби на българския народ достигат своя апогей. В този период почти целият народ се включва в битките за църковна, просветна и политическа свобода, в борбите срещу геноцида над българите, осъществяван целенасочено от Турция, Сърбия, Гърция и Румъния. И в тези борби се включват активно най-предаваните, най-верните, най-самоотвержените и най-смелите чеда на изстрадалото ни Отечество с едничката мисъл - свобода и обединение на сите българи на Балканския полуостров.... В настоящата книга ще намерите изповеди на водачи без преиначаване, фалшификации и спекулации, изпълнени с разкази за жестоката борба, за възгледите и целите на борбата и за връзките на ВМРО с българската държава.


АНТИСЕМИТСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

Антиеврейското законодателство и неговото преодоляване (1942-1945). Сборник нормативни актове с изследване от проф. д-р Димитър Токушев
Издателство: Фенея
ISBN: 9789549499278
първо издание, 2010 год.
меки корици, 326 стр.
Цена: 8,00 лв

СЪДЪРЖАНИЕ

Антиеврейското законодателство и спасяването на българските евреи - Проф. д-р Димитър Токушев
Антиеврейско законодателство в България през годините на Втората световна война, обнародвано в „Държавен вестник"
I. Общи въпроси
Закон за защита на нацията
Наредба за изменение и допълнение на Закона за защита на нацията и на Наредбата, издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси
Правилник за прилагане на Закона за защита на нацията
Наредба I по Правилника за прилагане на Закона за защита на нацията
Наредба по приложението на чл. 25 от Закона за защита на нацията
Наредба за изменение и допълнение на наредбата по приложението на чл. 25 от Закона за защита на нацията.
Наредба № 3 по приложението на чл. 33 от Закона за защита на нацията - анулирана.
Наредба № 3 по приложението на чл. 33 от Закона за защита на нацията
Закон за изплащане на непокритите имоти на лица от еврейски произход, предложени
на държавния поземлен фонд за изкупуване, съгласно Закона за защита на нацията
Закон за изменение и допълнение на Закона за изплащане на непокритите имоти на лица от еврейски произход, предложени на държавния поземлен фонд за изкупуване, съгласно Закона за защита на нацията
II. Еднократен данък върху имуществата на евреите
Закон за еднократен данък върху имуществата на лицата от еврейски произход
Наредба за изменение и допълнение на Закона за еднократния данък върху имуществата на лицата от еврейски произход
Наредба № VI-131 по приложението на Закона за еднократен данък върху имуществата на лицата от еврейски произход
Окръжно № У1-41 до данъчните началници по Наредбата за изменение и допълнение на Закона За еднократен данък върху имуществата на лицата от еврейски произход
Тълкувателен закон на чл. 6 от Закона за еднократен данък върху имуществата на лицата от еврейски произход
Окръжно № VІ-40 до данъчните началници по чл. 6 от Закона за еднократен данък
върху имуществата на лицата от еврейски произход
III. Мерки за уреждане на еврейския въпрос в България
Закон за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане
на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси.
Наредба, издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси.
Наредба за изменение на наредбата, издадена въз основа на Закона за възлагане
на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси.
Наредба за изменение и допълнение на наредбата, издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси
Наредба за изменение и допълнение на Закона за защита на нацията и на Наредбата, издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси.
Наредба № 2 по приложение на чл. 22от Наредбата, издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси - анулирана
Наредба № 2 по приложението на чл. 22 от Наредбата, издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси
Наредба № 5 по приложението на чл. 45 от Наредбата, издадена въз основа на Закона
за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпроси свързаните с него въпроси
Наредба, издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския съвет да взема
всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси.
Правилник за устройството и управлението на еврейските общини въз основа на чл. 7, ал. 4 от Наредбата на Министерския съвет от 26 август
Наредба за събиране на поличните ефекти от банките, вложени на основание чл. 45
от наредбата, издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси и наредби № № 5 и 7 на комисарството
Наредба за изменение на чл. 5 от Наредбата на комисаря за еврейските въпроси във връзка с чл. 45 от Наредбата на Министерския съвет и Наредби № 5 и № 7 на комисаря
за еврейските въпроси
Заповед № 536, издадена на основа чл. чл. 25 и 26 от Наредбата на Министерския съвет
от 26 август 1942 г.
Заповед № 5315 въз основа на чл. 17, ал. II и чл. 19, ал. III от Закона за защита на нацията
Заповед № 32 на Комисарството за еврейските въпроси (относно носенето на отличителни бележи - значки)
Закон за ликвидиране на концесионните аптеки на лицата от еврейски произход
Закон за извънреден бюджетен кредит в размер на стойността, на която ще възлязат отнетите в полза на държавата недвижими имоти, принадлежащи на лица от еврейски произход, съгласно чл. чл. 7 и 9 от Закона против спекулата с недвижими имоти
Наредба № 7 на Комисарството за еврейските въпроси
Наредба № 8 за наемните отношения на лицата от еврейски произход
Наредба № 225 за приходите и разходите на еврейските общини и на Централната консистория, въз основа на чл. 7, ал. IV от наредбата на Министерския съвет от 26 август 1942 г.
Правилник за управлението и разходването на средствата на фонда „Еврейски общини", издаден въз основа на чл. 6, алинея последна от наредбата, издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси
Заповед № 520 за производството по проверка на еврейските задължения
Наредба за продажба на ценности, собственост на лица от еврейски произход, депозирани в Българската народна банка, Българската земеделска и кооперативна
банка и банка Български кредит, съгласно чл. 45 от Наредбата на Министерския съвет,
обнародвана в „Държавен вестник", брой 192 от 29 август 1942 година.
IV. Отменяне на ограниченията и имуществените и други последици
Наредба-закон за отменяване на ограниченията за лицата от небългарски произход
Наредба-закон за уреждане имуществените последици от отмяната на противоеврейските закони
Закон за изменение и допълнение на наредбата-закон за уреждане имуществените последици от отмяната на противоеврейските закони
Наредба до Главната дирекция на държавните и на гарантираните от държавата дългове, данъчните началници, лицата от еврейски произход и купувачите на подлежащите на връщане еврейски недвижими имоти
Наредба № 18, издадена на основание чл. 15 от Наредбата-закон за уреждане имуществените последици от отмяната на противоевреиските закони, за начина и сроковете за установяване дължимите от държавата суми и за участието на евреите в народния заем от 1943 г. и за прихващанията във връзка с това участие
Окръжно № 1960 от 16 юли 1945 г.
Наредба № 3144 от 5 декември 1945 г.
Наредба № 4915 от 28 юни 1947 г.
Наредба № 5151, издадена съгласно чл. 15от наредба-закон за уреждане на имуществените последици от отмяната на противоевреиските закони
Наредба № 5410 от 30 ноември 1946 г.
Наредба-закон за признаване учебната 1943/1944 г. на ученици, взели участие в народно-освободителната войска, и на ученици-евреи, незаписани поради ограничителните мерки за лицата от еврейски произход относно достъпа им в българските училища
Наредба-закон за изменение и допълнение на наредбата-закон за признаване учебната 1943/1944 г. на ученици, взели участие в народно-освободителната войска, и на ученици-евреи, незаписани поради ограничителните мерки за лицата от еврейски произход относно достъпа им в българските училища
Наредба-закон за отменяване на някои закони


СЪДЪРЖАНИЕ
Антиеврейското законодателство и спасяването на българските евреи - Проф. д-р Димитър Токушев
Антиеврейско законодателство в България през годините на Втората световна война, обнародвано в „Държавен вестник"
I. Общи въпроси
Закон за защита на нацията
Наредба за изменение и допълнение на Закона за защита на нацията и на Наредбата, издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси
Правилник за прилагане на Закона за защита на нацията
Наредба I по Правилника за прилагане на Закона за защита на нацията
Наредба по приложението на чл. 25 от Закона за защита на нацията
Наредба за изменение и допълнение на наредбата по приложението на чл. 25 от Закона за защита на нацията.
Наредба № 3 по приложението на чл. 33 от Закона за защита на нацията - анулирана.
Наредба № 3 по приложението на чл. 33 от Закона за защита на нацията
Закон за изплащане на непокритите имоти на лица от еврейски произход, предложени
на държавния поземлен фонд за изкупуване, съгласно Закона за защита на нацията
Закон за изменение и допълнение на Закона за изплащане на непокритите имоти на лица от еврейски произход, предложени на държавния поземлен фонд за изкупуване, съгласно Закона за защита на нацията
II. Еднократен данък върху имуществата на евреите
Закон за еднократен данък върху имуществата на лицата от еврейски произход
Наредба за изменение и допълнение на Закона за еднократния данък върху имуществата на лицата от еврейски произход
Наредба № VI-131 по приложението на Закона за еднократен данък върху имуществата на лицата от еврейски произход
Окръжно № У1-41 до данъчните началници по Наредбата за изменение и допълнение на Закона За еднократен данък върху имуществата на лицата от еврейски произход
Тълкувателен закон на чл. 6 от Закона за еднократен данък върху имуществата на лицата от еврейски произход
Окръжно № VІ-40 до данъчните началници по чл. 6 от Закона за еднократен данък
върху имуществата на лицата от еврейски произход
III. Мерки за уреждане на еврейския въпрос в България
Закон за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане
на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси.
Наредба, издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси.
Наредба за изменение на наредбата, издадена въз основа на Закона за възлагане
на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси.
Наредба за изменение и допълнение на наредбата, издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси
Наредба за изменение и допълнение на Закона за защита на нацията и на Наредбата, издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси.
Наредба № 2 по приложение на чл. 22от Наредбата, издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси - анулирана
Наредба № 2 по приложението на чл. 22 от Наредбата, издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси
Наредба № 5 по приложението на чл. 45 от Наредбата, издадена въз основа на Закона
за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпроси свързаните с него въпроси
Наредба, издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския съвет да взема
всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси.
Правилник за устройството и управлението на еврейските общини въз основа на чл. 7, ал. 4 от Наредбата на Министерския съвет от 26 август
Наредба за събиране на поличните ефекти от банките, вложени на основание чл. 45
от наредбата, издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси и наредби № № 5 и 7 на комисарството
Наредба за изменение на чл. 5 от Наредбата на комисаря за еврейските въпроси във връзка с чл. 45 от Наредбата на Министерския съвет и Наредби № 5 и № 7 на комисаря
за еврейските въпроси
Заповед № 536, издадена на основа чл. чл. 25 и 26 от Наредбата на Министерския съвет
от 26 август 1942 г.
Заповед № 5315 въз основа на чл. 17, ал. II и чл. 19, ал. III от Закона за защита на нацията
Заповед № 32 на Комисарството за еврейските въпроси (относно носенето на отличителни бележи - значки)
Закон за ликвидиране на концесионните аптеки на лицата от еврейски произход
Закон за извънреден бюджетен кредит в размер на стойността, на която ще възлязат отнетите в полза на държавата недвижими имоти, принадлежащи на лица от еврейски произход, съгласно чл. чл. 7 и 9 от Закона против спекулата с недвижими имоти
Наредба № 7 на Комисарството за еврейските въпроси
Наредба № 8 за наемните отношения на лицата от еврейски произход
Наредба № 225 за приходите и разходите на еврейските общини и на Централната консистория, въз основа на чл. 7, ал. IV от наредбата на Министерския съвет от 26 август 1942 г.
Правилник за управлението и разходването на средствата на фонда „Еврейски общини", издаден въз основа на чл. 6, алинея последна от наредбата, издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси
Заповед № 520 за производството по проверка на еврейските задължения
Наредба за продажба на ценности, собственост на лица от еврейски произход, депозирани в Българската народна банка, Българската земеделска и кооперативна
банка и банка Български кредит, съгласно чл. 45 от Наредбата на Министерския съвет,
обнародвана в „Държавен вестник", брой 192 от 29 август 1942 година.
IV. Отменяне на ограниченията и имуществените и други последици
Наредба-закон за отменяване на ограниченията за лицата от небългарски произход
Наредба-закон за уреждане имуществените последици от отмяната на противоеврейските закони
Закон за изменение и допълнение на наредбата-закон за уреждане имуществените последици от отмяната на противоеврейските закони
Наредба до Главната дирекция на държавните и на гарантираните от държавата дългове, данъчните началници, лицата от еврейски произход и купувачите на подлежащите на връщане еврейски недвижими имоти
Наредба № 18, издадена на основание чл. 15 от Наредбата-закон за уреждане имуществените последици от отмяната на противоевреиските закони, за начина и сроковете за установяване дължимите от държавата суми и за участието на евреите в народния заем от 1943 г. и за прихващанията във връзка с това участие
Окръжно № 1960 от 16 юли 1945 г.
Наредба № 3144 от 5 декември 1945 г.
Наредба № 4915 от 28 юни 1947 г.
Наредба № 5151, издадена съгласно чл. 15от наредба-закон за уреждане на имуществените последици от отмяната на противоевреиските закони
Наредба № 5410 от 30 ноември 1946 г.
Наредба-закон за признаване учебната 1943/1944 г. на ученици, взели участие в народно-освободителната войска, и на ученици-евреи, незаписани поради ограничителните мерки за лицата от еврейски произход относно достъпа им в българските училища
Наредба-закон за изменение и допълнение на наредбата-закон за признаване учебната 1943/1944 г. на ученици, взели участие в народно-освободителната войска, и на ученици-евреи, незаписани поради ограничителните мерки за лицата от еврейски произход относно достъпа им в българските училища
Наредба-закон за отменяване на някои закони


ФИНЛАНДСКА НАРОДНА МИТОЛОГИЯ

Финска митология
Съставител: Константин Колев–син
Издателство: Колинс-5
ISBN: 9789548264372
първо издание, 2010 год.
меки корици, 176 стр.
Цена: 12,00 лв

Константин Колев - син е роден през 1983 г. Завършва испанска филология и международни отношения в СУ "Климент Охридски". Магистър е по нордистика. Владее испански, английски, шведски, фински и руски език. Научните му интереси са свързани с митологиите на старите народи с акцент върху митологиите на северноевропейските страни. Първата му книга на тази тема "Нордска митология" излезе през 2008 г. "Финска митология" е продължение на изследванията на автора върху митовете на народите от Северна Европа.