Category: it

Category was added automatically. Read all entries about "it".

МИТРА И БЪЛГАРИТЕ

Александър Хофарт
Митраизмът и древните Българи
С., Тангра ТанНакРа, 2009, 352 с.
серия Българска вечност, 82
ISBN: 9789543780396
Цена: 12,00 лв

Книгата на Александър Хофарт е специфичен и интригуващ поглед на художник изследовател върху материя, обикновено приемана като домен на културолози,
религиоведи, историци, археолози и палеолингвисти. Авторът прониква в духовната сфера на българската древна култура чрез артефактите на материалната култура, често пъти недостатъчно оценени от специалистите. След публикуваните през 2001 и 2003 г. книги „Изгубените кодове на древните българи" и „От звездите към кръста", настоящата монография е сериозен опит за проучване на генезиса на древната българска духовност, претърпяла през вековете значителни метаморфози.

Проф. д-р Георги Бакалов